سیگار جوی

سیگار جوی

سیگار جوی مناسب انواع سیگار های الکترونیکی آیکاس 3 – لیل سولید – ایسمود و آیرود با شدت کامدهی زیاد و در انواع طعم ها

مشخصات سیگار جوی

سیگار JOY به دلیل حالت خاص فیلترهای انتهایی سیگارش که به صورت پلاستیکی و روزنه دار می باشد کامدهی زیادی دارد که این حالت سیگار های جوی برای مصرف کنندگان جذاب است.

منوی اصلی