سیگار iqos

سیگار iqos

بهترین روش برای ترک سیگار و پیشگیری از سرطان ریه با استقاده از سیگارهای الکترونیکی آیکاس iqos تولید کمپانی فیلیپ موریس که با تکنولوژی گرم کردن تنباکو به جای سوزاندن کار می کند.

ویژگی سیگار الکترونیکی آیکاس iqos

  • بدون خاکستر
  • بدون بو
  • گرم کردن تباکو به جای سوزاندن
  • جلوگیری از زرد شدن دندان ها
  • بی ضرر بودن برای اطرافیان
  • 90 درصد ضرر کمتر

 

منوی اصلی